unikátne obrazy:

Vydražte si unikátne obrazy špičkových slovenských maliarov, ktorí svoje umenie spojili s umením pacientov z ADELI. Dáte im šancu na ZDRAVIE.

o projekte

JEDINEČNÝ PROJEKT NADÁCIE ADELI UNIKÁTNE OBRAZY, V KTOROM SA UMENIE VLOŽILO DO SLUŽIEB ZDRAVIA MÁ SVOJE POKRAČOVANIE V DRUHOM ROČNÍKU
Projekt Unikátných obrazov sa zrodil na jeseň 2021, kedy riaditeľka Nadácie ADELI, Zuzana Cyprichová so svojim tímom, hľadala spôsoby, ako osloviť potenciálnych darcov a zaujať ich pre myšlienku podpory liečby klientov v ADELI. Projekt spája umenie popredných slovenských výtvarníkov svetového mena s výtvarným prejavom pacientov s neurologickým postihnutím. Obrazy sú nezameniteľné, zjednocuje ich však spoločná téma, ktorú každý pacient aj umelec uchopil jedinečne. 

Unikátne obrazy stvorila Nadácia ADELI 
Zrod obrazov sa udial na výtvarnom workshope, kde umelci sprevádzali a viedli pacientov pri práci so štetcom, plátnom a farbami. Prišlo k vzácnym ľudským prepojeniam a unikátnej spolupráci s úplne jedinečným výsledkom. Insitný a pritom hlboko precítený, až vášnivo snívajúci výtvarný prejav ľudí, ktorých veľkosť duše presahuje možnosti ich tela, dotvorili špičkoví umelci s rešpektom, bázňou a láskou. Vzinkli tak diela, ktoré sú oslavou hravosti, túžob, snov a hlbokej ľudskosti. Prví umelci, ktorí odštartovali tento výnimočný projekt s Nadáciou ADELI už minulý rok boli Marek Oramandík a Karol Zbyšo Felix. Vzniklo 11 jedinečných diel, z ktorých ešte niektoré sú k dispozícii na predaj a pomoc pacientom. 

Druhý ročník  projektu predstavuje novo zapojených pacientov i akademických umelcov

Úspech projektu nás zaväzuje v ňom pokračovať. K Marekovi Ormandíkovi a Karolovi Felixovi sa nám v Nadácii ADELI podarilo získať pre myšlienku podpory liečenia umením ďalších uznávaných umelcov: Katarínu Vavrovú, Fera Liptáka aj Pavla Hermana. 

Vznikla nová, jedinečná séria unikátnych obrazov a ponúka milovníkom umenia ďalšiu dimenziu spojenia ľudí, ktoré pomoc potrebujú a osobností, ktoré pomôcť chcú a vkladajú svoj talent do služieb zdravia. Pre  milovníkov umeleckých unikátov je tu vzácna príležitosť stať sa cez kúpu diel v našej dražbe podporovateľmi pacientov odkázaných na náročné rehabilitácie v ADELI. 

galéria obrazov

AKO SA MÔŽETE STAŤ MAJITEĽOM UNIKATNÉHO OBRAZU? 

Predané obrazy

Umelci podpísaní spolu s našimi pacientmi pod unikátnymi obrazmi

Marek ORMANDÍK

Marek Ormandík (1968) je výrazný predstaviteľ strednej generácie slovenského maliarstva, ilustrátor, grafik, sochár a grafický dizajnér. Vyštudoval voľnú grafiku a knižnú tvorbu na VŠVU pod vedením profesorov Rumanského a Kállaya a docenta Lebiša. Je známy expresívnym prejavom, monumentálnym a energickým. Berie si na mušku veľké krízy ľudskej histórie aj človeka súčasnosti. Často siaha po príbehoch z Biblie či mytológie. Na konte má desiatky ocenení zo Slovenska aj zo sveta, vystavoval v celej Európe.

Karol FELIX

Karol Felix (1961) je oceňovaný slovenský výtvarník predovšetkým v grafike, v oblasti knižnej ilustrácie, grafických návrhov známok a ex libris. Študoval na VŠVU v Bratislave na oddelení voľnej grafiky a knižnej tvorby - u profesora  Albína Brunovského.  Experimentuje s výtvarnými technikami a neúnavne hľadá v monumentálnych prácach ako aj drobnej grafike nové možnosti vyjadrovania sa.  Inšpirujú ho staré civilizácie a kultúry.  Cestuje a učí po celom svete a za svoju tvorbu získal množstvo domácich aj svetových ocenení.

Katarína VAVROVÁ

Katarína VAVROVÁ (1964) je špičkovou reprezentantkou imaginatívno-poetickej línie súčasného slovenského vizuálneho umenia. Štúdium knižnej ilustrácie pod vedením prof. Brunovského a prof. Ondreičku absolvovala v roku 1990 a je autorkou stoviek ilustrácií, exlibrisov, kresieb a malieb nezameniteľného rukopisu. Jej figurálna tvorba, stavajúca do centra city ženy, jej nehu, vášeň i plynutie času reprezentovala a zbierala ocenenia na stovkách súťaží i výstavách po celom svete.

Fero LIPTÁK

Fero LIPTÁK (1962) absolvoval štúdium na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v odbore scénografia u prof. Vychodila. Ako scénograf realizoval vyše 90 divadelných hier v stredoeurópskom priestore, ako aj dlhometrážne a televízne filmy. Filmu sa venuje aj ako architekt a výtvarník.
Vo voľnej tvorbe u neho dominujú výtvarné návrhy interiérov aj exteriérov, charakteristický rukopis nesú jeho ilustrácie ako aj maľby. Jeho výtvarný prejav je typický vnútorným humorom, až živočíšnou úprimnosťou a láskou k nevšedným príbehom s postavičkami na pokraji komiky a tragiky.

Pavel HERMAN

Pavel HERMAN (1948) je mágom emócii na plátne. Maliar, grafik a pedagóg, absolvoval odbor maľba – grafika u akad. maliara Ľuboša Bartoša. Tematicky sa jeho tvorba široká a týka sa nielen mestských a prírodných scenérii, ale rovnako lákavou témou je preňho žena – ženská postava.
Vo svojich dielach hlboko preniká do citového sveta, sveta hlbokých ľudských prežitkov. Vo svojich obrazoch zachytáva smútok, samotu, túžbu i očakávanie. Pre Hermana je typická farebnosť obrazov. Tiež sa venuje monumentálnej tvorbe. Psychotronici sa vyjadrujú, že jeho tvorba je nabitá pozitívnou energiou, takže jeho zapojenie v projekte pre podporu zdravia je úplne na mieste.

Pripomeňme si ako to celé začalo

I. Ročník Unikátnych obrazov

Projekt UNIKÁTNE OBRAZY zastrešuje Nadácia ADELI

ADELI Medical Center je medzinárodné rehabilitačné centrum, ktoré sa špecializuje na liečbu pacientov s neurologickými poruchami pohybu. Od svojho vzniku v roku 2004 tu absolvovalo rehabilitačnú liečbu už viac ako 18 000 pacientom z 67 krajín sveta. Najväčšími prednosťami ADELI Medical Center sú jeho veľkosť a dlhodobá skúsenosť, spojenie intenzívnej rehabilitácie v rozsahu 5-6 hodín denne 6 dní v týždni s celým tímom terapeutov a skvelou rodinnou atmosférou vítajúcou širokú komunitu rodín s fyzicky znevýhodneným členom. ADELI sa špecializuje na diagnózy ako detská mozgová obrna, cievne mozgové príhody, stavy po ťažkých úrazoch hlavy a mozgu, genetické poruchy a predčasne narodené deti.  Od roku 2021 ponúka ADELI aj veľmi úspešný program postcovidovej rehabilitácie.   

Nemáte priestor na kúpu obrazu, ale aj tak chcete pomôcť?

Pacientom s neurologickými ochoreniami pomôžu aj vaše 2% z daní, pravidelný alebo jednorazový dar.