unikátne obrazy:

Vydražte si unikátne obrazy špičkových slovenských maliarov, ktorí svoje umenie spojili s umením pacientov z ADELI. Dáte im šancu na ZDRAVIE.

Prehrať video

o projekte

JEDINEČNÝ PROJEKT NADÁCIE ADELI UNIKÁTNE OBRAZY, V KTOROM SA UMENIE VLOŽILO DO SLUŽIEB ZDRAVIA MÁ SVOJE POKRAČOVANIE UŽ V TREŤOM ROČNÍKU

Projekt Unikátných obrazov sa zrodil na jeseň 2021, kedy riaditeľka Nadácie ADELI, Zuzana Cyprichová so svojim tímom, hľadala spôsoby, ako osloviť potenciálnych darcov a zaujať ich pre myšlienku podpory liečby klientov v ADELI. Projekt spája umenie popredných slovenských výtvarníkov svetového mena s výtvarným prejavom pacientov s neurologickým postihnutím. Obrazy sú nezameniteľné, zjednocuje ich však spoločná téma, ktorú každý pacient aj umelec uchopili jedinečne.

Unikátne obrazy stvorila Nadácia ADELI
Zrod obrazov sa udial na výtvarnom workshope, kde umelci sprevádzali a viedli pacientov pri práci so štetcom, plátnom a farbami. Prišlo k vzácnym ľudským prepojeniam a unikátnej spolupráci s úplne jedinečným výsledkom. Insitný a pritom hlboko precítený, až vášnivo snívajúci výtvarný prejav ľudí, ktorých veľkosť duše presahuje možnosti ich tela, dotvorili špičkoví umelci s rešpektom, bázňou a láskou. Vzinkli tak diela, ktoré sú oslavou hravosti, túžob, snov a hlbokej ľudskosti. Prví umelci, ktorí odštartovali tento výnimočný projekt s Nadáciou ADELI boli Marek Oramandík a Karol Zbyšo Felix. Pokračovali sme druhým ročníkom, kde sa zapojila aj Katarína Vavrová, Fero Lipták a Pavel Herman.

Vo vianočnej edícii Unikátnych obrazov 2023 je opäť zapojená Katka Vavrová, Jana Farmanová a Pavel Herman

Vznikla nová, jedinečná séria unikátnych obrazov, ktorá ponúka milovníkom umenia ďalšiu dimenziu spojenia ľudí, ktoré pomoc potrebujú a osobností, ktoré pomôcť chcú a vkladajú svoj talent do služieb zdravia. Pre milovníkov umeleckých unikátov je tu vzácna príležitosť stať sa cez kúpu diel v našej dražbe podporovateľmi pacientov odkázaných na náročné rehabilitácie v ADELI.

galéria obrazov

AKO SA MÔŽETE STAŤ MAJITEĽOM UNIKATNÉHO OBRAZU? 

Úspešne vydražené obrazy:

Umelci podpísaní spolu s našimi pacientmi pod unikátnymi obrazmi

Katarína VAVROVÁ

Katarína VAVROVÁ (1964) je špičkovou reprezentantkou imaginatívno-poetickej línie súčasného slovenského vizuálneho umenia. Štúdium knižnej ilustrácie pod vedením prof. Brunovského a prof. Ondreičku absolvovala v roku 1990 a je autorkou stoviek ilustrácií, exlibrisov, kresieb a malieb nezameniteľného rukopisu. Jej figurálna tvorba, stavajúca do centra city ženy, jej nehu, vášeň i plynutie času reprezentovala a zbierala ocenenia na stovkách súťaží i výstavách po celom svete.

Pavel HERMAN

Pavel HERMAN (1948) je mágom emócii na plátne. Maliar, grafik a pedagóg, absolvoval odbor maľba – grafika u akad. maliara Ľuboša Bartoša. Tematicky sa jeho tvorba široká a týka sa nielen mestských a prírodných scenérii, ale rovnako lákavou témou je preňho žena – ženská postava.
Vo svojich dielach hlboko preniká do citového sveta, sveta hlbokých ľudských prežitkov. Vo svojich obrazoch zachytáva smútok, samotu, túžbu i očakávanie. Pre Hermana je typická farebnosť obrazov. Tiež sa venuje monumentálnej tvorbe. Psychotronici sa vyjadrujú, že jeho tvorba je nabitá pozitívnou energiou, takže jeho zapojenie v projekte pre podporu zdravia je úplne na mieste.

Jana FARMANOVÁ

Jana Farmanová je figuralistkou, pracuje s maliarskym gestom ako s kultivovanou, koncentrovanou maliarskou výstavbovou jednotkou. Maľuje to, čo žije, ale žije aj to, čo existuje i mimo obrazového rámu. Zaujímajú ju témy ženy a jej sveta, jej telesnosti a premeny, proces dozrievania z dievčaťa na mladú ženu, ale i jej zrelosť, cyklickosť a materstvo. Reflektuje otázky lásky a medziľudských vzťahov, partnerských i rodinných, vrátane vzťahu matky a dcéry. Špecifické miesto patrí jej vzťahu k prírode, koreňom, domovu, identite, osobnej i kolektívnej. Tlmočí vlastné pozorovanie a vnímanie sveta, ktoré komentuje cez subjektívny pohľad, cez osobnú prežitú skúsenosť či zmyslový zážitok, ktoré sa jej hlboko dotýkajú. V roku 2015 jej vyšla tematická publikácia k výstave v Galérii mesta Bratislavy s názvom Jana Farmanová: V znamení panny. Je jednou z najvýznamnejších maliarok súčasnej slovenskej a českej výtvarnej scény, rešpektovaná divákmi aj zberateľmi umenia.

Fero LIPTÁK

Fero LIPTÁK (1962) absolvoval štúdium na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v odbore scénografia u prof. Vychodila. Ako scénograf realizoval vyše 90 divadelných hier v stredoeurópskom priestore, ako aj dlhometrážne a televízne filmy. Filmu sa venuje aj ako architekt a výtvarník.
Vo voľnej tvorbe u neho dominujú výtvarné návrhy interiérov aj exteriérov, charakteristický rukopis nesú jeho ilustrácie ako aj maľby. Jeho výtvarný prejav je typický vnútorným humorom, až živočíšnou úprimnosťou a láskou k nevšedným príbehom s postavičkami na pokraji komiky a tragiky.

Marek ORMANDÍK

Marek Ormandík (1968) je výrazný predstaviteľ strednej generácie slovenského maliarstva, ilustrátor, grafik, sochár a grafický dizajnér. Vyštudoval voľnú grafiku a knižnú tvorbu na VŠVU pod vedením profesorov Rumanského a Kállaya a docenta Lebiša. Je známy expresívnym prejavom, monumentálnym a energickým. Berie si na mušku veľké krízy ľudskej histórie aj človeka súčasnosti. Často siaha po príbehoch z Biblie či mytológie. Na konte má desiatky ocenení zo Slovenska aj zo sveta, vystavoval v celej Európe.

Karol FELIX

Karol Felix (1961) je oceňovaný slovenský výtvarník predovšetkým v grafike, v oblasti knižnej ilustrácie, grafických návrhov známok a ex libris. Študoval na VŠVU v Bratislave na oddelení voľnej grafiky a knižnej tvorby - u profesora  Albína Brunovského.  Experimentuje s výtvarnými technikami a neúnavne hľadá v monumentálnych prácach ako aj drobnej grafike nové možnosti vyjadrovania sa.  Inšpirujú ho staré civilizácie a kultúry.  Cestuje a učí po celom svete a za svoju tvorbu získal množstvo domácich aj svetových ocenení.

Pripomeňme si ako to celé začalo

I. Ročník Unikátnych obrazov

II. Ročník Unikátnych obrazov

Projekt UNIKÁTNE OBRAZY zastrešuje Nadácia ADELI

ADELI Medical Center je medzinárodné rehabilitačné centrum, ktoré sa špecializuje na liečbu pacientov s neurologickými poruchami pohybu. Od svojho vzniku v roku 2004 tu absolvovalo rehabilitačnú liečbu už viac ako 18 000 pacientom z 67 krajín sveta. Najväčšími prednosťami ADELI Medical Center sú jeho veľkosť a dlhodobá skúsenosť, spojenie intenzívnej rehabilitácie v rozsahu 5-6 hodín denne 6 dní v týždni s celým tímom terapeutov a skvelou rodinnou atmosférou vítajúcou širokú komunitu rodín s fyzicky znevýhodneným členom. ADELI sa špecializuje na diagnózy ako detská mozgová obrna, cievne mozgové príhody, stavy po ťažkých úrazoch hlavy a mozgu, genetické poruchy a predčasne narodené deti.  Od roku 2021 ponúka ADELI aj veľmi úspešný program postcovidovej rehabilitácie.   

Nemáte priestor na kúpu obrazu, ale aj tak chcete pomôcť?

Pacientom s neurologickými ochoreniami pomôžu aj vaše 2% z daní, pravidelný alebo jednorazový dar.